Välkommen

Vårt hälsoprogram är utformat för att följa din hälsa på ett sätt som hjälper till att förebygga kroniska sjukdomar som diabetes samt stödja en hälsosam livsstil.


På uppdrag av Region Stockholm Läs mer om uppdraget på sll.se