Health Integrator

Välkommen

Vårt hälsoprogram är utformat för att följa din hälsa på ett sätt som hjälper till att stödja en hälsosam livsstil samt förebygga kroniska sjukdomar som diabetes.


I samarbete med
Region Stockholm Söderberg och Partners Wellnet